top of page

CHOROBY

ELBOW DYSPLASIA

Dysplazie loktů spočívá v nesrovnalosti mezi třemi kostmi, které tvoří loketní kloub, humerus, ulna a poloměr, způsobují šoky a tření, které vyvolávají změny kloubů způsobující bolest a dokonce i kulhání zvířete. Různé stupně dysplazie loktů se dělí takto:

 

  • 0: Žádné známky osteoartrózy.

  • 1: Mírná osteoartritida

  • 2: mírná osteoartritida

  • 3: těžká osteoartritida

Povolené kombinace pro chov jsou: 0 + 0, 0 + 1.

Československý vlčák je pomalu rostoucím zvířetem, takže minimální věk pro testování je patnáct měsíců, po téměř úplném růstu. Podobně se doporučuje využít sedaci k provedení rentgenových snímků kyčle a lokte. Pokud bude jednotlivec použit v chovu, jsou tyto testy povinné a musí být certifikovány subjekty, jako jsou AVEPA, AMVAC, SETOV nebo RSCE.

Dále uvidíme, jaké jsou certifikáty oficiálních radiografických čtenářů :

CODO AVEPA.jpg
CODO SETOV.jpg
CODO AMVAC.JPG
bottom of page